Warunki udzielania usług

Wydanie dokumentu Nr.1
Data: dnia 15 marca 2008 r.

I. CENY

Dokładna cena za tłumaczenie zależy od liczby symboli i jest dokładna tylko po wykonaniu tłumaczenia (liczone są symbole języka, na który jest tłumaczony dany tekst). Za znaki uważane są wszystkie cyfry, litery, znaki interpunkcyjne oraz znaki specjalne. 1500 symboli stanowi jedną stronę tłumacza, która mniej więcej jest równa jednej stronie formatu A4, wydrukowanego Times New Roman 12 wymiarem czcionki, z podwójnymi odstępami między linijkami. Gdyż w różnych językach długość słów, wyrażeń i struktura zdań różni się, toteż liczba tłumaczonych symboli może różnić się od oryginału. Zniżki dla powtarzającego się tekstu tłumaczenia będą używane zgodnie z umową. Jeżeli objętość tłumaczonego tekstu jest mniejsza niż 1500 symboli, stosowana jest cena jednej strony, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy klient z góry umawia się inaczej.

Cena za tłumaczenie ustne zależy od czasu, który jest liczony od przybycia tłumacza do klienta i kończy się, gdy klient informuje MP, że usługi tłumacza są niepotrzebne. W pewnych przypadkach może być ustalony minimalny czas trwania tłumaczenia, który musi być opłacony nawet, jeśli tłumaczenie będzie trwać krócej.

II.TERMINY

Terminy są ustalane po przejrzeniu i po ocenie danego materiału. MP stara się wszelkimi sposobami zrealizować zamówienia na czas. Aczkolwiek nie można zapomnieć, że tłumaczenia robią nie maszyny a ludzie, którzy mogą zachorować, wpaść w niespodziewane problemy albo nie prawidłowo ocenić swoje umiejętności. Może okazać się także, że projekt tłumaczenia jest bardziej skomplikowany niż z się wydawało na początku. W takich przypadkach MP zobowiązuje się jak najwcześniej poinformować osobę zamawiającą o możliwym opóźnieniu i szukać wszelkich sposobów, jak zakończyć projekt przez jak można najkrótszy czas.

III.JAKOŚĆ

W MP pracują tylko kwalifikowani tłumacze i redaktorzy. Celem MP jest złożyć klientom jedynie usługi najwyższej jakości. MP dąży, aby każde tłumaczenie było wykonane nienagannie. Trzeba jednak wiedzieć, iż przy szybkim tempie pracy i krótkich terminach, pozostaje prawdopodobieństwo błędów. Trzeba też pamiętać, że tłumaczenie nie jest nauką ścisłą: każdy tłumacz ma swój styl, a każdy język- regionalne osobliwości.

IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność materialna MP jest ograniczona zwróceniem zapłaconej sumy za tłumaczenie(-a). MP nie jest odpowiedzialny za stracone dochody, możliwości oraz inną moralną albo materialną krzywdę wypływającą z błędów tłumaczenia, niedokładności i opóźnień.

Z szacunkiem,
Kierownictwo MP