Potwierdzanie tłumaczeń

Potwierdzenie przez biuro

Potwierdzenie przez biuroBiuro tłumaczeń oprawia przetłumaczony dokument oraz potwierdza pieczątką oryginał albo jego kopię, że tłumaczenie jest poprawne, i że tłumacz zapoznał się 235 artykułem Kodeksu Karnego Republiki Litewskiej, który przewiduje odpowiedzialność karną za kłamliwe tłumaczenie. Potwierdzenie przez biuro jest zazwyczaj potrzebne tłumacząc umowy i deklaracje podatkowe.

Potwierdzenie notarialne

Potwierdzenie notarialneNotariusz potwierdza podpis tłumacza. To znaczy, że notariusz ma podpisaną umowę z biurem tłumaczeń oraz przedstawione są mu kwalifikacje zawodowe tłumaczy pracujących w biurze. Potwierdzenie notarialne może być potrzebne chcąc złożyć tłumaczone dokumenty instytucjom państwowym (świadectwo ślubu, dokumenty osobiste, dyplomy, wypisy ze studiów itp.). Zalecamy najpierw się dowiedzieć czy potwierdzenie notarialne jest naprawdę potrzebne, bowiem najczęściej wystarcza potwierdzenia biura. Trzeba wiedzieć, że notariusz nie potwierdza tłumaczeń oficjalnych dokumentów wydanych przez kraje zagraniczne, jeśli te dokumenty nie posiadają apostille i legalizacji konsularnej.

MP tłumaczenia posiadają umowy współpracy z kilkoma biurami notariuszy i wykonują potwierdzenie dokumentów w imieniu klienta- wizyta u notariusza nie będzie Państwu potrzebna.

Apostille

ApostilleTo specjalne zaświadczenie upoważnionej instytucji państwowej potwierdzające w dokumencie autentyczność podpisu, obowiązki osoby podpisującej dokument i w razie potrzeby tożsamości obecnej w dokumencie pieczęci lub znaku. Jeżeli chcecie użyć na Litwie oficjalny dokument wydany za granicą, musi on być potwierdzony apostyllą (legalizowany). Można to zrobić w kraju, gdzie dokument został wydany, albo w ambasadzie tego kraju. Te same reguły obowiązują, jeśli chcecie dokument wydany na Litwie użyć za granicą.