Paslaugų teikimo sąlygos

I. KAINOS

Teksto vertimo apimtis skaičiuojama pagal spaudos ženklų skaičių, esantį vertime, todėl tiksli galutinė kaina dažniausiai paaiškėja tik atlikus vertimą. Vieną vertimo puslapį sudaro 1680 spaudos ženklų be tarpų, o tai apytiksliai prilygsta vienam A4 formato puslapiui, atspausdintam Times New Roman 12 dydžio šriftu su dvigubais tarpais tarp eilučių. Spaudos ženklais laikomi visi tekste esantys simboliai, t.y. raidės, skaičiai, skyrybos ir pan. ženklai. Kadangi skirtingose kalbose žodžių ilgis, išsireiškimai ir sakinių struktūra skiriasi, spaudos ženklų skaičius vertime dažniausiai nesutampa su spaudos ženklų skaičiumi vertimui pateiktame tekste. Priklausomai nuo kalbos, į kurią verčiama, normaliu yra laikomas 7-10% teksto apimties padidėjimas arba sumažėjimas. Pasikartojančio teksto vertimui visada taikome nuolaidas.

Vertimo žodžiu laikas pradedamas skaičiuoti nuo MP vertimų biuro vertėjo atvykimo pas klientą iš anksto sutartu laiku ir baigiamas tada, kai klientas informuoja vertėją, kad jo paslaugos nebereikalingos. Minimali vertimo žodžiu trukmė yra pusė valandos arba viena valanda, priklausomai nuo vertimo vietos ir renginio tematikos. Jei vertimas vyksta už miesto ribų, apmokestinamas ir vertėjo kelyje sugaištas laikas bei realios kelionės išlaidos.

II. TERMINAI

Vertimo terminas nustatomas peržiūrėjus ir įvertinus vertimui pateiktą medžiagą. MP vertimų biuras visais įmanomais būdais stengiasi atsižvelgti į kliento pageidavimus ir atlikti darbą kliento pageidaujamu laikui. Tačiau klientams visada primename, kad vertimus atlieka ne mašinos, o žmonės. Todėl kuo mažiau laiko skiriate vertimui, tuo daugiau rizikuojate, kad vertimas nebus aukščiausios kokybės – dėl laiko stokos jo paprasčiausiai nespėsime nei peržiūrėti, nei suredaguoti. Primename, kad neskubius, normaliais terminais atliekamus vertimus MP vertimų biure visada peržiūri antras vertėjas arba kalbos redaktorius. Vienas vertėjas per darbo dieną išverčia apie 5-8 vertėjo puslapius, priklausomai nuo kalbos ir teksto sudėtingumo.

III. KOKYBĖ

MP vertimų biure dirba tik kvalifikuoti vertėjai ir redaktoriai. Mūsų tikslas - suteikti kiekvienam klientui pačios aukščiausios kokybės paslaugas laiku ir nepriekaištingai. Deja, MP vertimų biure vertimus atlieka tik žmonės (neatliekame jokių mašininių vertimų), todėl, esant dideliam darbo tempui ir trumpiems užsakymų terminams, klaidų tikimybė, nors ir minimali, išlieka. Klientui vertime nurodžius klaidą, ne tik nuoširdžiai apgailestaujame, bet ir nedelsiant ją ištaisome savo sąskaita. Kitas aspektas, kurį savo klientus prašome suprasti, yra tai, jog kalba nėra tikslusis mokslas ir kiekvienas vertėjas turi savo stilių, o kalba - regioninių ypatumų, žodis - sinonimų. Todėl pasitaiko, jog vertėjas išreiškia mintį nors ir teisingai, tačiau kitaip, negu tikėjosi vertimo užsakovas. Todėl, siekdami aukščiausios kokybės ir klientų pasitenkinimo, prieš pradėdami vertimą su užsakovu visada aptariame vertimo terminiją bei kitus specifinius pageidavimus.

IV. ATSAKOMYBĖ

MP vertimų biuro materialinė atsakomybė yra ribota už vertimą sumokėtos sumos grąžinimu. UAB “Mažas pasaulis” nėra atsakinga už prarastas pajamas, galimybes ar bet kokią kitą moralinę arba materialinę žalą, atsiradusią del vertimo klaidų, netikslumų ir/arba vėlavimo.

Pagarbiai,
MP vadovybė

 

Dokumento versija

MP vertimų biuro paslaugų teikimo sąlygos

Dokumento leidimas Nr. 2
Data: 2014, sausio 2 d.