Vertimo tvirtinimas

Biuro tvirtinimas

biuro tvirtinimasVertimų biuras suriša dokumento vertimą bei originalą arba jo kopiją ir antspaudu patvirtina, kad vertimas yra teisingas, o vertėjas/-a yra susipažinęs/-usi su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už melagingus vertimus. Biuro tvirtinimas paprastai naudojamas verčiant sutartis ir mokesčių deklaracijas.

 

Notaro tvirtinimas

notarinis Notaras tvirtina vertėjo/-os parašą. Tai reiškia, kad notaras yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su vertimų biuru, bei jam yra pateiktos biure dirbančių vertėjų profesinės kvalifikacijos. Notaro tvirtinimas gali būti reikalingas norint pateikti dokumentų vertimus valstybinėms institucijoms (santuokos liudijimus, asmens dokumentus, diplomus, studijų išrašus ir pan.). Rekomenduojame išsiaiškinti ar notaro tvirtinimas Jūsų atveju yra išties reikalingas, nes dažniausiai pakanka biuro tvirtinimo. Taip pat labai svarbu žinoti, kad notaras netvirtina oficialių dokumentų, išduotų užsienio valstybėse, vertimų, jei šie dokumentai yra be apostilės ar konsulinio legalizavimo.

MP vertimai turi bendradarbiavimo sutartis su keliais notarų biurais ir atlieka dokumentų tvirtinimą klientų vardu - Jums patiems apsilankyti pas notarą nereikės.

 

Apostilė

ApostileTai įgaliotos valstybinės institucijos speciali pažyma, liudijanti dokumente esančio parašo tikrumą, dokumentą pasirašiusio asmens pareigas ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumą. Jeigu norite užsienio šalyje išduotą oficialų dokumentą panaudoti Lietuvoje, jis privalo būti patvirtintas apostile (legalizuotas). Tai galima atlikti toje užsienio šalyje, kur dokumentas buvo išduotas, arba tos šalies ambasadoje. Tokios pačios taisyklės galioja, jei norite Lietuvoje išduotą dokumentą panaudoti užsienyje. Lietuvoje išduotus dokumentus apostilizuoja notarai arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. MP vertimai turi bendradarbiavimo sutartis su keliais notarų biurais ir atlieka dokumentų apostilizavimą klientų vardu - Jums patiems apsilankyti pas notarą nereikės.

Paprastai apostilė yra reikalinga, jeigu dokumentus pateikiate teismams, notarams, migracijos įstaigoms, kai nagrinėjami pilietybės, pasų, leidimų gyventi klausimai.